Editorial

Editorial 1/2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tématem tohoto čísla jsou plánovací dokumenty v ochraně přírody. Jak je z příspěvků autorů zřejmé, je to téma, které je mezi ochranáři dostatečně známé. Jsou nám představeny zkušenosti především se zpracováním plánů péče o zvláště chráněná území. Ale i první poznatky se zpracováním souhrnů doporučených opatření pro lokality soustavy Natura 200. Dozvíme se něco i o novince v plánovací dokumentaci, kterou je zpracování zásad péče o národní park.  

Plány péče všeobecně vnímáme jako standardní nástroj, se kterým umíme pracovat. Přesto je patrné, že i v přípravě a zpracování dalších plánů péče je pořad ještě velký prostor pro zlepšení. K dispozici máme moderní prostředky, ať už je to využití nástrojů GIS nebo on-line přístup k vlastnickým evidencím či stále rostoucí počet nálezových dat. Také je možná čas se zamyslet i nad případnými změnami v legislativě – například v lesním právu bych za přirozené považoval nahrazení lesního hospodářského plánu v chráněných územích, kde jsou lesní ekosystémy předmětem ochrany, právě plánem péče. To vše nás jistě může dovést i k myšlence modernější podoby plánů péče. Méně pozornosti bude věnováno popisné části a dokument se o to více soustředí na vlastní návrhy opatření. Dovedu si tak představit plán péče s neomezenou platností, který bude zachovávat informace o průběžném vývoji stavu předmětů ochrany a plánovaných a realizovaných opatřeních a zároveň bude průběžně doplňován o nové informace, hodnocení péče a návrhy dalšího postupu.

V čísle naleznete i celou řadu dalších zajímavých článků, například o nové zonaci NP Podyjí, a tak zbývá jen popřát příjemné čtení a inspiraci!

Jaroslav Obermajer

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.