RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Jaroslav Obermajer

Ředitel regionálního pracoviště Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které vykonává pravomoci orgánu ochrany přírody ve čtyřech chráněných krajinných oblastech - Brdy, Blaník, Český kras a Křivoklátsko a v Národních přírodních rezervacích a památkách na území hl. města Prahy a většiny území Středočeského kraje.