Setkání FOP

Setkání na Soutoku

Patnáctý díl cyklu „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Fórum ochrany přírody ve spolupráci s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, uspořádalo dvoudenní setkání, jehož hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje. Zájmovým územím bylo EVL Soutok – Podluží a PO Soutok – Tvrdonicko.

V sobotu 13. 4. 2019 uspořádali pracovníci Lesů ČR exkurzi po zajímavých lokalitách, na nichž demonstrovali ochranářská opatření, která v rámci svého hospodaření provádějí, např. prosvětlování okrajů, ponechávání výstavků a opatření pro zadržování vody, na nichž spolupracují i s Povodím Moravy. Navštívili jsme rovněž NPR Ranšpurk. Exkurze se zúčastnilo celkem 27 lidí.

Druhý den 18 účastníků diskutovalo nad zachováním biologické hodnoty tohoto území a jeho ochranou. I této debaty se zúčastnili zástupci LČR, jmenovitě Ing. J. Dovrtěl. Představen byl odborný návrh maloplošného chráněného území, které pokrývá 38 % rozlohy EVL, i protinávrh LČR, který pokrývá 3 % EVL. Hledaly se společné cíle ochranářů i lesních hospodářů (např. snaha maximálně zadržovat vodu v lokalitě), diskutovaly se rozdílné pohledy na vymezení MZCHÚ, které spočívají především v rozloze, bezzásahovém režimu (ten v návrhu AOPK pokrývá 2 % území) a některých managementových detailech.

Výstupem tohoto setkání bude výzva ochranářů ke změně zadání úkolů pro LČR v EVL Soutok – Podluží a PO Soutok – Tvrdonicko, která bude směřována k představitelům MŽP, MZe a LČR. Zveřejněna bude i v příštím čísle časopisu FOP, podobně jako další postřehy ze setkání a úvahy nad touto oblastí.

Za organizační tým Fóra ochrany přírody bychom rádi poděkovali Ing. Miroslavu Svobodovi, řediteli lesního závodu Židlochovice, Ing. Janu Dovrtělovi a Ing. Jiřímu Netíkovi za zorganizování exkurze a účast na ní.

Na setkání k Soutoku se sešli k debatě ochranáři i lesníci. Foto Simona Poláková

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.