Aktuality

Faremní plány pokračují – připojte se!

Faremní plán je u nás stále neznámým pojmem. Jedná se o metodu individuální spolupráce se zemědělským podnikem (farmou), v rámci níž kvalifikovaný poradce navrhuje úpravy zemědělského hospodaření s optimálními dopady na biodiverzitu či na další složky životního prostředí.

Metoda faremního plánování se často používá k cílení agro-environmentálních dotací (např. v Anglii, Rakousku aj.). Je sice zdánlivě pracnější, ale ve výsledku přináší lepší zacílení a vyšší účinek nežli plošně čerpané dotační tituly. Proto se o zavedení faremních plánů uvažovalo i pro agroenvironmentální tituly v aktuálním programovacím období 2014+. Pracovní skupina při MZe navrhla základní koncept, metodiku i obsah školení pro poradce, ale z implementace nakonec zcela sešlo.

Iniciativu však převzala organizace Juniperia. V rámci projektu podpořeného z tzv. Fondu pro NNO EHP a Norska testuje testuje školení poradců a menší množství faremních plánů, a to „v ostrém provozu“, tj. na farmách vstupujících do nových dotačních titulů v letech 2015 a 2016. V letošním roce zpracovává 6 poradců různě pojaté faremní plány, např. na orné farmě v ptačí oblasti, na pastevních lokalitách s výskytem užovky stromové atd.

Na zkušenosti z prvního kola faremních plánů navážeme hned v této sezóně a právě zde se otevírá možnost pro spolupráci. V plánu je vyškolení a metodické vedení 10 externistů, z nichž každý připraví jeden faremní plán pro farmu vstupující do dotačních titulů v příštím roce. Je to činnost vhodná pro lidi, které zajímá problematika ochrany přírody v zemědělské krajině, a mají alespoň základní povědomí o fungování farem. Zájemci nechť nás kontaktují na emailu juniperia@juniperia.cz.

Na jaře 2016 je plánována závěrečná projektová konference, která představí dosažený pokrok ve faremním plánování a především nastíní možnosti širšího uplatnění této užitečné metody u nás.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.