Aktuality

Nová strategie EU pro biodiverzitu cílí na návrat přírody do našeho života

Dne 20. května 2020 představila Evropská komise Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která navrhuje, aby do roku 2030 chráněné oblasti pokrývaly 30 % území EU, alespoň 25 % zemědělské půdy se využívalo v režimu ekologického zemědělství, používání pesticidů se snížilo o 50 %, obnovil se přirozený tok na nejméně 25 000 km evropských řek a byly vysazeny 3 miliardy stromů.

Jak ukázala Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou v roce 2019 vydal mezivládní vědecko-politický panel IPBES, stav přírody se celosvětově zhoršuje, což dopadá také na životně důležité přínosy, které příroda poskytuje lidem, tedy přírodní zdroje, které využíváme jako potraviny, energii či léčiva, ale i procesy, které regulují klima a zajišťují kvalitu ovzduší, vody a půdy. Jako hlavní příčiny současného negativního stavu zpráva označuje změny ve využívání půdy a moří, nadměrné využívání přírodních zdrojů, změnu klimatu, znečištění a invazní nepůvodní druhy.

Nová strategie EU proto navrhuje ambiciózní opatření, která se zaměří právě na tyto klíčové faktory s cílem zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě i celosvětově. „Ozdravení přírody je klíčem k naší fyzické a duševní pohodě a představuje spojence v boji proti změně klimatu a šíření nemocí.“ uvádí předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová.

Konkrétně dokument stanoví cíle týkající se obnovy poškozených ekosystémů a řek, zlepšení stavu chráněných přírodních stanovišť a druhů v EU, navrácení opylovačů na zemědělskou půdu, zmírnění znečištění, zelenějších měst, rozšíření ekologického zemědělství a dalších zemědělských postupů šetrných k biologické rozmanitosti či zlepšení zdraví evropských lesů. EU má také ambici převzít vůdčí úlohu při řešení celosvětové krize v oblasti biodiverzity.

Strategie je součástí tzv. Zelené dohody pro Evropu i plánu na hospodářské oživení EU z koronavirové krize. Plánované investice do ochrany, obnovy a zachování přírody ve výši 20 miliard eur ročně poskytnou nové obchodní a investiční příležitosti a přispějí ke vzniku nových pracovních míst.

Komise zároveň zveřejnila Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy. Obě nové strategie spolu úzce souvisejí a jejich společné naplňování přispěje ke konkurenceschopné a udržitelné budoucnosti.

Samotný dokument je k dispozici zde.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.