Aktuality

Šedá, nikoli zelená lodní doprava

Autor: Jan Dušek

O tlaku ze strany Ministerstva dopravy na nezařazení říčních náplavů (typ evropského stanoviště Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy (Chenopodion rubri a Bidention) mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica jsme již informovali. Jelikož tento tlak, vyvíjený od roku 2004 v rozporu s povinnostmi České republiky vůči Evropské unii, je stále účinný, sklízí zastánci výstavby jezů na dolním Labi významné plody své práce.

Schvalovaná Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023 přes obecný charakter dokumentu zcela nesystémově obsahuje i konkrétní záměr na vybudování děčínského jezu. Dokument prošel procesem SEA, v jehož rámci ale nebylo provedeno přeshraniční hodnocení, které by bralo v potaz navazující německý úsek Labe, a to z pohledu ochrany přírody, hydrologických podmínek i veřejných zájmů. V rámci SEA byly konstatovány významně negativní vlivy na říční náplavy v EVL Labské údolí a na bobra evropského v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica. V druhé jmenované lokalitě zahrnující část Labe, která bude zatopena po případné výstavbě jezu, říční náplavy coby předmět ochrany účelově chybí. Vyhodnocené významné vlivy lze podle směrnice o stanovištích za určitých podmínek v případě převažujícího veřejného zájmu kompenzovat. Podle usnesení vlády ke Koncepci lodní dopravy (č. 685/2017) dojde v průběhu listopadu 2017 k posouzení veřejného zájmu (probíhá zcela netransparentně a bez součinnosti s německou stranou).

Neuvážlivé splavnosti Labe nebrání jen ochrana přírody, ale zejména příroda sama. Stále častější pohled na řeku v Drážďanech. Foto Christian Gebhardt

V polovině října byla navíc zaslána žádost ministra dopravy na AOPK ČR a Správu Národního parku České Švýcarsko o stanovení kompenzačních opatření. Na obě organizace je logicky vyvíjen významný tlak, aby taková opatření navrhly, přestože se jeví, že říční náplavy po jejich zatopení v nadjezí kompenzovat nepůjde.

Je těžké předjímat, zda může být na úrovni koncepčního dokumentu potvrzen převažující veřejný zájem, když není brána v potaz situace v Německu, neexistuje detailní socio-ekonomická analýza a podle mnohých nebyla dostatečně zvážena alternativní řešení. Ukazuje se ale v plné šíři mezinárodní rozměr české politiky, připravenost respektování pravidel v EU, zvažování smysluplných investic (zde investice min. 6 miliard) a také reálnost úvah o napojení na další megalomanské zájmy (jako je kanál Dunaj-Odra-Labe).

Aktuálně také finalizuje proces přípravy nového územního plánu města Děčín, kde záměr výstavby jezu také figuruje. Na odlehčení stojí za připomenutí výroky primátorky Děčína, že Natura 2000 zkomplikuje i umístění nových laviček ve městě. Rozdíl mezi lavičkami a jezem je ale snad jasný i široké veřejnosti.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.