Analýzy, komentáře

Výzva k pomoci časopisu FOP

Autor: Petr Roth
Partnerství FOP

Vážení a milí čtenáři,

 

již od roku 2014 pro vás vydáváme tento časopis. I když na součet periodik v oboru ochrany přírody v ČR postačí prsty jedné ruky, nebyli jsme si na počátku jisti, zda budeme úspěšní a i v této hrstce titulů najdeme své stálé místo. Váš vysoký zájem ukazuje, že se náš záměr podařil. Čtenářská základna je již několik let relativně stabilní. To je důkazem, že články, jež upravujeme – vždy jen po dohodě s autory – pouze stylisticky a gramaticky, nikdy však obsahově, jsou pro vás zajímavé. To je pak také zpětný signál pro autory, aby i nadále obětovali svůj cenný čas a do časopisu přispívali. Z tohoto pohledu tedy můžeme být – a jsme – spokojeni.

Na světě ovšem není nic zadarmo, ani bezplatně distribuovaný časopis. Ten nevzniká jen z nadšení a dobrých úmyslů, ale vyžaduje každoroční finanční zajištění. A to i přesto, že příspěvky nejsou honorované a řada technických a redakčních činností je vykonávána členy redakční rady bezplatně. Provozní roční náklady na vydávání časopisu se tak v posledních letech ustálily na částce mírně převyšující 300 000,- Kč.

V uplynulých letech jsme tyto prostředky získávali z různých grantů a projektů. To vyžadovalo zpravidla nehonorované osobní nasazení. Na stránkách časopisu se také u každého článku objevila možnost zasílání darů. Poslední dva roky jsme časopis vydávali již jen z vlastních zdrojů. Rádi bychom pro další čísla nastavili bezpečnější způsob financování. Proto nastal čas obrátit se na vás, naše čtenáře, neboť se domníváme, že bez vaší součinnosti a pomoci nebude další vydávání časopisu možné.

V posledních měsících jsme intenzivně hledali cesty, jak financování časopisu nastavit lépe, abychom ho pro vás mohli vydávat i nadále. Doufáme, že jsme takovou cestu objevili. Nazvali jsme ji „partnerstvím FOP“. Pokud se najde několik desítek státních, veřejnoprávních, nevládních i soukromých institucí, organizací či firem z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, případně podnikatelů, kteří by byli ochotni stát se partnery FOP a pravidelně každoročně přispívat částkou v řádu menších desítek tisíc korun, jejich rozpočty či podnikání by to zatížilo jen nepatrně. Nám by to pak umožnilo vydávat časopis za naprosto transparentních podmínek i nadále, navíc s perspektivou přesahující pouhý kalendářní rok. Neskládáme samozřejmě ruce v klín; i nadále se snažíme získávat peníze z různých dotačních zdrojů, avšak ty bychom rádi využívali spíše pro další aktivity, jejichž případné ukončení (či přerušení na pár měsíců) by nemuselo být fatální.

Není čas čekat, s realizací uvedeného modelu jsme proto začali okamžitě, a máme již několik prvních kladných ohlasů. Máme samozřejmě řadu kontaktů, ale vy, naši čtenáři, jich zákonitě máte o řád více. Obracíme se na vás proto s tím, zda byste – pokud považujete další existenci časopisu za užitečnou – nepomohli doporučením či přímo oslovením potenciálních partnerů. Musíme ovšem zdůraznit jednu zásadní podmínku takového sponzoringu, kterým partnerství FOP je: náš – váš časopis musí zůstat za všech okolností nezávislý, proto žádný potenciální partner nesmí zasahovat do jeho obsahu, o jednotlivých článcích a názorech v nich vyjadřovaných ani nemluvě. Nebráníme se reklamě, inzerátům ani propagaci (v rozumné míře a rozsahu), to však musí být zcela odděleno od obsahové stránky časopisu.

Toto číslo dostáváte do rukou na počátku zřejmě nejpodivnějších prázdnin, jaké kdo z nás pamatuje. Možná budeme mít více času, než nás kdy napadlo. Pokud budete mít pocit, že námi navržený model může být životaschopný, a můžete a chcete nám pomoci, pokuste se, prosím, využít nadcházející letní měsíce k jednání s možnými partnery FOP. S koncem léta potřebujeme mít zajištěný provoz na příští rok, a k tomu potřebujeme i vaši pomoc. Na vaše tipy a doporučení jsme připraveni okamžitě reagovat, pro případné bližší informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Děkuji vám všem za dosavadní a případnou budoucí podporu i za jakékoliv další nápady, jak pro nás všechny udržet časopis Fórum ochrany přírody!

 

 RNDr. Petr Roth, CSc. 

 předseda Fóra ochrany přírody, z.s.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.