2/2018

Editorial 2/2018

Autoři: Vlastimil Karlík
Tématem tohoto čísla jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody.