2/2018

Oprava a omluva

Autoři: Eva Volfová
OMLUVA k textu

Fitness Check rámcové směrnice o vodách

Autoři: Jan Dušek
Pamatujete si, jak před třemi lety zahýbalo i českou ochranou přírody rozhodnutí Evropské komise prověřit v rámci kontroly účelnosti a účinnosti právních předpisů EU také směrnici o stanovištích a…

Vlci u soudu a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny

Autoři: Karolína Šůlová
Stát zažalovalo několik chovatelů ovcí z Broumovska. Chtěli například, aby reguloval zákonem počet vlků na území České republiky.

Ekosystémové služby v České republice

Autoři: Dava Vačkářů
V návaznosti na mezinárodní výzkum ekosystémových služeb se i v České republice rozvíjejí aktivity na hodnocení ekosystémových služeb a jejich začleňování do politik, strategií a rozhodování na všech…

Divocí koně se díky projektu Military LIFE for Nature zabydleli v Podyjí

Autoři: Markéta Dušková
Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od 10. května prohání jedenáct zvířat dovezených z Anglie, divocí koně zde pomáhají udržovat dvě unikátní lokality a chrání je okusem před…

FILM PLANETA ČESKO JE NEJLEPŠÍM EVROPSKÝM DOKUMENTEM PRO DĚTI

Autoři: Radim Procházka
Režisér Marián Polák převzal 1. června na festivalu dětského filmu ve Zlíně za film Planeta Česko od mezinárodní poroty cenu za nejlepší dětský dokument v Evropě.

Mezinárodní den rysů

Autoři: Simona Poláková
Mezinárodní den rysů připadá na 11. června. Letos bude za podpory projektu Interreg Central Europe 3Lynx poprvé slaven minimálně v pěti zemích Evropy – České republice, Německu, Rakousku, Itálii a…

Ekofestival v Nitře

Autoři: David Číp
Co mají společného prohlídky výkladních skříní slovenské ochrany přírody, mezinárodní konference, veletrh ekologicky šetrných firem v areálu obřího výstaviště a fórum o praktické ochranařině?

Konference o plánování dopravních staveb v Karpatech

Autoři: Simona Poláková
V Bratislavě se 5.-6. září 2018 bude konat konference „Sustainable Transportation Planning in the Carpathians. Latest developments and steps forward".

Konference Global Biodiversity Conservation Conference

Autoři: Matyáš Adam
Ve dnech 25.-26. září 2018 proběhne v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu ČZU, mezinárodní konference o ochraně biodiverzity, kterou pořádá Česká koalice pro ochranu biodiverzity, Fakulta…

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s novelou stavebního zákona

Autoři: Petr Havel
Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních úmluv stejnopis částky č. 82, jehož součástí je mimo jiné zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním…