3/2018

Konec neolitu aneb Co se stalo se zemědělskou krajinou

Autoři: David Storch, Petr Pokorný, Jiří Sádlo
Vpravo řepka, vlevo kukuřice. Ani skřivan, ani bělásek. Stohlavé stádo slepých srn. Řepka prý jim dělá zle na oči. Polní cesta asfaltovaná přede mnou v dáli mizí… Takže zonace vlevo i vpravo ode mě…

Agroenvironmentální opatření v České republice

Autoři: Václav Zámečník
V České republice se agroenvironmentální opatření (AEO) využívají už od roku 2002, přesto pro ně stále neexistuje vstřícný český název. Množství prostředků, které skrze ně směřuje k přírodě a krajině…

Platby zemědělcům podle reálné druhové bohatosti luk – první kroky v ČR

Autoři: Martin Střelec
V odborných i politických kruzích se v oblasti podpůrných plateb zemědělcům již nějakou dobu řeší tzv. platba za výsledek (result-based payment). Přestože to z názvu na první pohled možná nečiší,…

Co je největším skutečným problémem ochrany přírody v ČR?

Autoři: Petr Roth
Před několika týdny proběhl internetem rozhovor s nejmenovaným pracovníkem Ředitelství silnic a dálnic na obvyklé téma „jak nevládní organizace blokují výstavbu dálnic“, kde si dotyčný úředník téměř…

Zemědělství v chráněné krajinné oblasti České středohoří

Autoři: Šárka Kopecká
Krajina Českého středohoří byla od nepaměti spojena se zemědělstvím.

Zemědělství v Národním parku Podyjí

Autoři: Veronika Dubovská
Národní park Podyjí vznikl v roce 1991 k ochraně části průlomového údolí Dyje a okolní přírody. Celá oblast se nachází v nejzazším cípu jihozápadní Moravy na Znojemsku, při hranici s Dolním Rakouskem…

Rodinné farmy u nás a v Evropě

Autoři: Šárka Gogoňová
Plošně nejrozšířenější způsob obdělávání půdy a zemědělského hospodaření vůbec představují rodinné farmy. Je postavený na principu zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny, a to odpovědností nejen k…

Program Pestrá krajina

Autoři: Šárka Gogoňová
Remízky, aleje, drobné vodní nádrže a další opatření v krajině jsou jednou z dlouhodobých priorit Asociace soukromého zemědělství ČR, ačkoliv jejich zavádění je často kvůli různým byrokratickým…

ZEMĚ, VODA, PERLORODKA

Autoři: Alena Peltánová
Jak se u nás daří perlorodce říční?

Zamířeno na rysa

Autoři: Simona Poláková
Rys ostrovid je zatím naše nejběžnější velká šelma, v řeči čísel to znamená, že v Čechách (a přilehlém Bavorsku a Rakousku) žije 60-80 dospělých zvířat a na Moravě se pohybuje do 10 dospělých jedinců…

Potenciál dronů pro detekci stromů napadených kůrovcem

Autoři: Tomáš Klouček, Jan Komárek
Probíhající změna klimatu se projevuje mimo jiné i disturbancemi lesních ekosystémů, zvláště významná jsou narušení porostů způsobená hmyzem. Minimálně po letošním roce asi každý slyšel o kůrovci,…