3/2018

Agroenvironmelntální klimatická opatření a zemědělství

rozhovor s S LUKÁŠEM SPITZEREM
Autoři: Jiří Koptík
Zástupce ředitele pro odbornou činnost v Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.