2/2021

Turismus v národních parcích

rozhovor s Anketa se zástupci národních parků
Autoři: kolektiv autorů

"Overturismus" v českých podmínkách a jeho dopady na přírodu

rozhovor s Janem Lenartem
Autoři: Markéta Swiacká
RNDr. Jan Lenart, Ph.D. Je akademickým pracovníkem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumů týkající se témat svahové deformace, speleologie, karsologie či…