3/2016

Vypalování vřesovišť v CHKO Brdy – zahájení nové cesty managementu některých typů nelesních stanovišť?

Autoři: Pavel Marhoul
Vznik CHKO Brdy oživil mimo jiné jeden velmi důležitý problém.

Zavádění přírodě blízkých opatření v povodí Moravy

Autoři: Vlastimil Karlík
Pomalu se blíží k závěru projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“, realizovaný Koalicí pro řeky spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci.

ANALÝZA NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V EVL

Autoři: Jan Dušek
Nakládání s vodami představují jedno z největších rizik pro říční ekosystémy.

Seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň

Autoři: Simona Poláková
Calla uspořádala 26. května 2016 seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň na půdě Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Netopýři jako turistická atrakce

Autoři: Eva Cepáková
Málokterá skupina živočichů vzbuzuje u veřejnosti tak různorodé pocity jako netopýři.

Proč zasedala Světová komise pro chráněná území v České republice?

Autoři: Michael Hošek
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hostilo společně s Krkonošským národním parkem ve dnech 9.–12. 5. 2016 výroční zasedání Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území (World Commission on…