3/2016

Rámcová směrnice o vodách

rozhovor s Jindřichem Durasem
Autoři: Michael Hošek
Rámcová směrnice o vodách je rámec daný Evropskou unií, který jsme si sami naplnili.