Mgr. Ondřej Volf

Mgr. Ondřej Volf

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999 až 2005 pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, v oddělení druhové ochrany. V současnosti je členem sdružení Ametyst a České společnosti ornitologické, spolupracuje s z. s. Beleco. Věnuje se výzkumu a ochraně přírody a krajiny a významu nepřírodních biotopů pro biodiverzitu. Jeho specializací jsou obratlovci a vodní živočichové. Zabývá se také hodnocením vlivů projektů a koncepcí na chráněné části přírody.