Aktuality

PROBĚHLA KONFERENCE NA TÉMA PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY

První ročník konference Naše příroda 2015, jejímž mediálním partnerem byl časopis FOP, se konal 1. prosince v Olomouci a věnoval se problematice bývalých vojenských prostor. Toto téma je aktuální nejen v návaznosti na zrušení vojenského újezdu Brdy, ale především v souvislosti s nutnou péčí o tyto unikátní biologicky hodnotná území – území, které proti mnohým očekáváním nejsou zdevastovanými plochami, ale naopak místy s vysokou mírou biodiverzity. Dvěma hlavními tématy konference bylo představení vědeckých výzkumů dokládající, proč jsou bývalé vojenské prostory tak biologicky cenné, a navrhované způsoby péče o ně.

V části „Zkušenosti s péčí o bývalé, ale i aktivní vojenské prostory v zahraničí“ zazněly od sousedních kolegů mj. postupy, které jsou prováděny při péči o tyto biologicky cenné biotopy v Německu, jejichž plocha je několikanásobně větší než v ČR. V lesních územích je praktikována na většině území bezzásahovost, otevřené plochy (včetně mokřadů) naopak podléhají managemantu v podobě spásání, vysekávání a především řízeného vypalování. V části „Výzkumy a objevy v bývalých vojenských prostorech aneb proč jsou prostory tak přírodně cenné“ zaznělo sedm příspěvků (P. Marhoul, O. Čížek, I. Jongepierová, L. Merta, B. Mikátová, M. Hanousek, J. Dvořák) shodující se jednotně na tom, že biologická hodnota vojenských prostor je způsobená specifickým režimem hospodaření v minulých letech, které vedly k udržení heterogenní dynamické mozaiky biotopů, jež v ostatní krajině již znatelně chybí. V dnešní době jsou vojenské prostory silně ohroženy sukcesí a zastavěním. Mezi návrhy kontinuální péče patří disturbance napodobující vojenskou činnost: pojezdy tanky, čtyřkolkami a offroady, speciální management buldozery; dále pak vysekávání, pastva velkých býložravců, např. divokých koní a zubrů, a ideálně i cílené vypalování.

Tato konference byla zajímavým setkáním široké škály ochranářů, od státních zaměstnanců přes výzkumníky po dobrovolníky prakticky provádějící potřebné managementy. V budoucnu se snad podobné akce budou opakovat.

Na vysokou biodiverzitu v bývalých vojenských prostorech poukazovali všichni přednášející, např. i Pavel Marhoul ve svém příspěvku „Opuštěné vojenské prostory - (zanikající) refugia biodivezity v současné krajině. Foto Markéta Dušková

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.