4/2017

Editorial 4/2017

Autoři: Vlastimil Kostkan
Toto číslo časopisu je věnováno dvěma tématům - Operačnímu programu Životní prostředí a zkušenostem s ochranou přírody ze zahraničí.