4/2017

Šedá, nikoli zelená lodní doprava

Autoři: Jan Dušek
O tlaku ze strany Ministerstva dopravy na nezařazení říčních náplavů mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica jsme již informovali.

Ministerstvo životního zemědělství?

Autoři: Vojtěch Kotecký
Několikrát se v minulosti před volbami objevily návrhy na sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství. Ale po každých volbách rychle skončily.

Za Janem Čeřovským

Autoři: Jan Plesník
Většinu oborů lidské činnosti, ne-li všechny, do značné míry ovlivňují výrazné osobnosti. Ani ochrana přírody nezůstává v tomto směru výjimkou.

Nálezová data druhů zveřejněna

Autoři: Karel Chobot
Nálezová databáze ochrany přírody, kterou provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je cenným zdrojem informací především pro úřady a odborníky.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Autoři: Markéta Laštovičková
Program POPFK poskytuje podporu opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů, dále je zaměřen na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.