4/2017

O monitoringu hnědáska osikového

Když se vytrácí selský rozum
Autoři: Pavel Bína
Reakce na text Oldřicha Čížka o monitoringu hnědáska osikového

Financování ochrany a péče o přírodu a krajinu prostřednictvím OPŽP 2014–2020

Autoři: Anna Limrová
Jak funguje OPŽP?

Operační program životní prostředí 2014–2020 očima státního zaměstnance Implementační agentury

Autoři: Jan Matějka
Několik postřehů k dosavadnímu fungování OPŽP 2014–2020 z pohledu člověka, jehož každodenní náplní práce je administrace projektů realizovaných s jeho podporou.

Očekávání a zklamání

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Zkušenosti s Operačním programem Životní prostředí

STOPA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ V SOUČASNÝCH EVROPSKÝCH FONDECH

Autoři: Ondřej Pašek
Čerpání z evropských fondů se rozjíždí pozvolna a s mnoha zádrhely, inkoust na pravidlech pro žadatele sotva zaschnul a z veřejných prostředků, které nám Evropská unie nabízí, jsou proplaceny…

Zkušenost spolku s OPŽP

Autoři: Filip Šálek
První sedmileté období OPŽP bylo dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné vychytat všechny lidově řečeno „porodní bolesti“. V druhém plánovacím období 2014-2020 se však ukazuje, že tomu tak zdaleka…

Příroda bez hranic

Autoři: Jakub Kašpar, Handrij Härtel, Tomáš Rothröckl, Pavel Hubený, Martin Starý
Správy našich národních parků sdílí již téměř tři desetiletí novodobých zkušeností s bilaterální přeshraniční spoluprací se svými partnerskými organizacem. Z tohoto pohledu se Česká republika po pádu…

Natura 2000 v zahraničí – několik postřehů

Autoři: Petr Roth, Jan Dušek
Čas dává zapomenout na většinu zlého a v paměti zůstávají jen pěkné vzpomínky. Nejinak je tomu při vzpomínání na roky 1998–2004, kdy se Česká republika chystala na vstup do EU a kdy jsme v podstatě…

Správy NP a CHKO – unikátní model v rámci EU

Autoři: Petr Roth
V Evropské unii existují stovky národních parků a chráněných území, které odpovídají našim CHKO – ta se zpravidla nazývají přírodní či regionální parky, ale na názvu nezáleží. Většina těchto území má…

Boj o záchranu bosenských řek

Autoři: Vlastimil Karlík, Zuzana Vachůnová
Unikátnost bosenských řek a jejich ochrana

Druhová ochrana v Česku a ve Švédsku

Praxe ze záchranného programu hnědáska osikového
Autoři: Pavel Bína
Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) patří k ohroženým druhům motýlů v mnoha evropských zemích. V Česku i Švédsku je k jeho záchraně využíván institut záchranného programu – chytrý a srozumitelný…

Databáze výskytu druhů a jejich využití

Autoři: Karel Chobot
Pravděpodobně každý zájemce o informace o výskytu a rozšíření druhů se již setkal s on-line databázemi jejich pozorování a nálezů, jejichž základem je georeference položek, tedy možnost zobrazení…

Faremní environmentální plánování – má u nás vůbec budoucnost?

Autoři: Martin Střelec
„Faremní plány“ budou možná pro mnohé čtenáře neznámým pojmem. Mezi lidmi zabývajícími se v České republice agro-environmentálními dotacemi či obecně nástroji řídícími vliv zemědělství na přírodu…