Archiv 3/2018

"Nature Dialogue" s Evropskou komisí

Autoři: Jana Moravcová
Ve dnech 19.-20. září 2018 se na půdě Evropského domu a Ministerstva životního prostředí uskutečnil bilaterální dialog s Evropskou komisí zaměřený na otázky související s implementací evropských…

Inkubace jiker lososa obecného

Autoři: Jiří Křesina
Od září roku 2018 započal projekt Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko. Cílem projektu je obnova a podpora populace kriticky ohroženého druhu lososa obecného …

Setkání FOP v novém kabátu

Autoři: Simona Poláková
Letošní setkání Fóra ochrany přírody se uskuteční 3. listopadu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Scénář bude tentokráte odlišný. Pozvali jsme představitele odboru druhové ochrany a…

Editorial 3/2018

Autoři: Lenka Fryčová
Tématem tohoto čísla je zemědělská politika, agro-environmentální opatření a ochrana přírody.

Perlorodka v péči

Autoři: Jana Slezáková, David Pithart
Beleco spolu s partnery pomalu končí první sezónu řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava.