Archiv 1/2016

VLÁDA NADÁLE IGNORUJE MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY

Autoři: Jana Vitnerová
Vláda opět potvrdila, že má raději beton než živou přírodu.

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autoři: Jan Dušek
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období.

SETKÁNÍ FOP K DIVOČINĚ

Autoři: Simona Poláková
V sobotu 21. listopadu 2015 se v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze odehrálo osmé setkání Fóra ochrany přírody. Diskutováno bylo jediné téma – divočina z pohledu ochrany přírody.

NOVÉ PRÁVNÍ NÁZORY NA STRÁNKÁCH FOP

Autoři: Michael Hošek
Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů.

WORKSHOP O FAREMNÍCH PLÁNECH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Simona Poláková
Juniperia a Fórum ochrany přírody uspořádaly 15. prosince 2015 workshop zaměřený na potenciál a praxi faremního plánování v České republice.