2/2015

ZA ZÁŽITKEM DO PŘÍRODY

Autoři: Eva Cepáková
V letošním roce pořádá ekologická nezisková společnost Beleco cyklus přírodovědných exkurzí pro širokou veřejnost, které se uskuteční v rámci populárně naučné kampaně Příběhy české přírody,…

On-line vzdělávání v ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Technologie e-learningu umožňují absolvování přednášek na nejrůznější témata od mnoha prestižních organizací v zásadě komukoliv kdekoliv. Výhodou je i možnost časově si přizpůsobit studium svým…

Jak jsme zachraňovali svět aneb půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autoři: Alena Bauerová
Zajímavé informace z minulých více než 50 let ochrany přírody u nás a na mezi-národní scéně, skvělý humor autora, se kterým glosuje různé události a aktéry, zajímavé pohledy do zákulisí oficiální…

SBORNÍK POVODNĚ A SUCHO: KRAJINA JAKO ZÁKLAD ŘEŠENÍ JE NA SVĚTĚ

Autoři: Petr Petřík
V prosinci minulého roku vyšel pod hlavičkou Botanického ústavu Akademie věd ČR sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR inspirovaných stavem, když je vody moc a když je jí málo.

Sdílejte své zkušenosti!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit se v odborných médiích. Přitom právě tato data…

Cena Evropské komise pro Naturu 2000

Autoři: Simona Poláková
Podle průzkumu provedeného pro Evropskou komisi (EK) jen 27 % občanů EU slyšelo o Natuře 2000 a jen 11 % skutečně ví, oč se jedná. Proto se EK rozhodla vyhlásit soutěž o nejlepší lokalitu Natury 2000…