2/2015

OCHRANA VERSUS OCHRANA ANEB … CO S TÍM?

Autoři: Michael Hošek
V minulém vydání Fóra ochrany přírody byl publikován článek Petra Rotha s názvem Ochrana versus ochrana aneb proč je (také) dobré rozumět cizím jazykům. Oceňuji schopnost autora problém analyzovat a…

JAK ZAJISTIT PÉČI O HORSKÉ LOUKY V PRAXI?

Autoři: Stanislav Březina, Tomáš Janata, Andrea Svobodová
Horské louky v Krkonoších mají problém, o kterém víme již dlouhou dobu. Jejich existence byla po dlouhá staletí zajištěna prostorově různorodým a flexibilním hospodařením. Hospodáři však louky…

SVĚTOVÝ KONGRES CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2014

INSPIRACE NEJEN PRO EVROPU
Autoři: Handrij Härtel, Tomáš Rothröckl, Michael Hošek, Jakub Kašpar
Proč by měl být světový kongres chráněných území důležitý pro českou ochranu přírody? Co nového by mohl přinést praktikovi v terénu? O tom, že výsledky této globální akce stojí za naši pozornost, se…

REVIZE SMĚRNICE O STANOVIŠTÍCH A SMĚRNICE O PTÁCÍCH

Autoři: Michael Hošek, Jan Dušek
Evropská komise se v roce 2013 rozhodla prověřit účinnost a účelnost směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích a v případě, že to bude vhodné, je i aktualizovat. Jak tento proces probíhá a měl by…

KAŽDÝ TOMÁŠ NENÍ MASARYK ANEB CHVÁLA STANDARDŮ PRO NATUROVÁ HODNOCENÍ

Autoři: Stanislav Březina
Nedávno uplynulo deset let od začlenění Krkonoš do soustavy chráněných území soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality (EVL) i ptačí oblasti (PO) Krkonoše. Tedy dost času na to, abychom…

PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN ANEB SALÁMOVÁ METODA PO ČESKU

ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA ŘECE LABI
Autoři: Petr Bauer
V úvodu úvahy o této problematice se vrátím do období let 1992-1998, kdy byla na pořadu výstavba jezu v Dolním Žlebu. Mohutný odpor veřejnosti při projednávání záměru tehdy přesunul plánované…

VÝVOJ OBORU REVITALIZACE DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Autoři: Karel Vrána, Michaela Vejvalková
Článek se zabývá vývojem oboru revitalizace drobných vodních toků od roku 1992 do současnosti. Popisuje přístupy k řešení problematiky v jednotlivých časových údobích. Dále uvádí požadavky na…