4/2016

Editorial 4/2016

Autoři: Simona Poláková
Vážení čtenáři a čtenářky,

Sdílejte své zkušenosti s různými typy managementů!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření a ochranářských opatření z pohledu ochrany přírody.

Workshop o managementech v chráněných lesích

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo v srpnu 2016 pětidenní mezinárodní workshop o různých přístupech a způsobech aktivního managementu v chráněných lesích.

Konference Národní parky České Republiky 2016

Autoři: Michael Hošek
Ve dnech 21.-22. září 2016 se v Praze konala konference pod názvem uvedeným v nadpisu. Pořádalo jí MŽP společně se správami všech čtyř národních parků, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a…

Proběhla konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů

Autoři: Marta Kotecká Misíková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Bělopásek tavolníkový – šíření neobvyklého motýla ve městech

Autoři: Zdeněk Hanč
Bělopásek tavolníkový je velmi zajímavý druh celopalearktického motýla, jehož západní hranice areálu probíhá ve střední Evropě.

BITVA O KRAJINU

DEVÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Deváté setkání Fóra ochrany přírody bylo zorganizováno 2. dubna 2016 v budově Magistrátu města Olomouce. Zúčastnilo se 48 ochranářů, kteří diskutovali otázky spojené se zemědělstvím a ochranou…

Evoluce před očima

Ještě k diskuzi o bezzásahovosti v Národním parku Podyjí
Autoři: Martin Lepší, Petr Lepší
Se zájmem jsme sledovali diskuzi ohledně budoucnosti biodiverzity Národního parku Podyjí nedávno publikovanou na stranách tohoto časopisu (Škorpík 2015, Vrška 2016, Čížek et Miklín 2016, Rothröckl et…

PODYJÍ VERSUS PODYJÍ ?

Autoři: Správa Národního parku Podyjí
Článek Petra a Martina Lepších formuloval jisté obavy ze ztrát na biodiverzitě. Některé jeho závěry však vycházejí z nedostatečných informací a dle našeho názoru příliš skeptického pohledu na věc.

Ochrana populace perlorodky říční

Před komunálním znečištěním v klíčové lokalitě Blanice
Autoři: Markéta Dušková
Perlorodka říční patří u nás mezi kriticky ohrožené druhy. Její ochraně je věnována velká péče. MŽP ve spolupráci s AOPK ČR pro ni vyhlásilo celý záchranný program, který zahrnuje velkou škálu…

Biotopy městské přírody

Význam, ohrožení, strategie ochrany a péče
Autoři: Jiří Sádlo
Městská příroda – tma pod svícnem. Neznáme a nechápeme ji proto, že je nám tak blízko.

Darwinova laboratoř kolem nás

Autoři: Simona Poláková
Tradičně se zdůrazňuje, že město je novým typem prostředí, kterému se musí organismy přizpůsobovat. Když se ale podíváme na druhy ve městech, zjistíme, že rozdíl není tak zásadní. Co se ve městech…

Masožravci na prahu města: pozoruhodná flexibilita šelem v urbánním prostředí

Autoři: Martin Šálek
„Pejsci moji!“, volá starší paní z okna svého panelákového bytu na několik lišek baštících voňavé špekáčky, které jim hodila, když se přišly jako obvykle podívat k domu. Tohle ovšem není scéna ze…

MĚSTA MOHOU BÝT RÁJEM PRO ŠNEKY

Autoři: Lucie Juřičková
Města jsou prostředím z podstaty ostrůvkovitým, kde plošky alespoň trošku přírodního prostředí těžce bojují o svou existenci v moři asfaltu a betonu. Každá rozpadající se zeď, smetiště či okraj…

JAK VELIKOST MĚSTA OVLIVŇUJE DRUHOVÉ SLOŽENÍ VEGETACE?

Autoři: Natálie Čeplová, Veronika Kalusová
Města představují z pohledu botanika unikátní prostředí pro život rostlin. Ačkoli se nám mohou zdát jako stanoviště pro spontánně rostoucí rostliny značně nehostinná, opak je pravdou.

CERTIFIKACE BUDOV PRO PODPORU BIODIVERZITY

Autoři: Ondřej Sedláček
V globalizovaném světě se význam měst, zvláště těch opravdu velkých, neustále zvyšuje. Lidská populace nejen neustále roste, ale lidé se do měst čím dále více stěhují z venkova. A pokud se sem rovnou…

ZKUŠENOSTI S HOSPODAŘENÍM PODLE FSC V PODMÍNKÁCH PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Autoři: Dan Frantík
Přestože lesy zaujímají na území hlavního města (hl. m.) Prahy pouze 10 % plochy, jsou velmi důležitým a neopomenutelným prvkem v systému zeleně celého města. Parky a parkově upravené plochy mají…

REVITALIZACE LITOVICKÉHO POTOKA V HOSTIVICÍCH

Autoři: Tomáš Just
Přírodě blízké úpravy vodních toků v zastavěných územích neboli intravilánové revitalizace jsou u nás poměrně novou záležitostí.

REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY

Autoři: Jiří Karnecki
Rokytka protéká řadou chráněných území a leží na ní několik rybníků. Potok i jeho okolí prošlo v minulosti velkými změnami.

CO VLASTNĚ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA MŮŽE PŘINÉST OCHRANĚ PŘÍRODY?

rozhovor s Štěpánem Špoulou
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Krajinářský architekt a urbanista. Je jedním z autorů realizací Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (2012), Loeschnerova náměstí v Kadani (2015), Rekonstrukce obecní zahrady v Praze - Troji a řady…