Archiv 4/2016

Editorial 4/2016

Autoři: Simona Poláková
Vážení čtenáři a čtenářky,

Sdílejte své zkušenosti s různými typy managementů!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření a ochranářských opatření z pohledu ochrany přírody.

Workshop o managementech v chráněných lesích

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo v srpnu 2016 pětidenní mezinárodní workshop o různých přístupech a způsobech aktivního managementu v chráněných lesích.

Konference Národní parky České Republiky 2016

Autoři: Michael Hošek
Ve dnech 21.-22. září 2016 se v Praze konala konference pod názvem uvedeným v nadpisu. Pořádalo jí MŽP společně se správami všech čtyř národních parků, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a…

Proběhla konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.