4/2020

Data… Kdo z vás to má?

Autoři: Michael Hošek
„Kachny, kachny, kachny…“ je filmová hláška bezesporu legendární a má mnoho možností využití. Pro účel tohoto vydání časopisu se hodí jí parafrázovat: „Data, data, data…“. Jsou všude kolem nás, jako…

Datová podpora veřejné správy v ochraně přírody a krajiny zajišťovaná AOPK ČR

Autoři: Jan Zárybnický, Pavel Pešout, Karel Chobot
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je správním úřadem a odbornou organizací ochrany přírody, od roku 2015 s celostátní působností. Celostátní působnost vykonává především v…

BioLog, mobilní aplikace AOPK ČR a sběr nálezových dat

Autoři: Karel Chobot
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Nálezové databázi ochrany přírody (ND OP) shromažďuje dostupná data o výskytu druhů na území ČR. Databáze je obecná, neomezuje se tedy pouze na některé skupiny…

BioLib jako nástroj pro sběr dat a monitorování lokalit

Autoři: Ondřej Zicha

Mapování biotopů v České republice

Autoři: Pavel Lustyk
Mapování biotopů v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, který organizuje a garantuje Agentura ochrany přírody a krajiny

Botanická data českých akademických institucí: zdroj informací pro ochranu přírody

Autoři: Milan Chytrý
Systematický sběr údajů o výskytu planě rostoucích rostlinných druhů má u nás silnou tradici sahající do 18. století. Postupem času tyto údaje botanici shromažďovali v desítkách regionálních nebo…

Podkladová data pro monitoring invazních druhů

Autoři: Jan Pergl
Dalšími autory článku, se zabývají studiem invazních organismů a jejich managementem v různých organizacích, jsou: Mgr. Tomáš Görner, Ph.D. z AOPK ČR Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. z ÚBO AV ČR, v.v.i.…

Zdroje informací o ptácích Česka

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Ptáci zajímají lidstvo odpradávna a jejich pozorování nevyžaduje příliš zvláštního vybavení. Regionální i zemské soupisy ptactva vycházely ve větší míře od druhé poloviny devatenáctého století, ale…

Sběr, dostupnost a využití nálezových dat vážek

Autoři: Martin Waldhauser
Vážky, díky svým nedostižným leteckým schopnostem, pestrým barvám, vazbě na vodní prostředí i unikátním vývojovým cyklem, přitahují od nepaměti pozornost lidí, zejména fotografů, umělců, ale i…

Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?

Autoři: Ondřej Machač
Pavouci (Araneae) patří mezi veřejnosti známou a v přírodě velmi důležitou a rozmanitou skupinu živočichů.

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ: TRENDY, NABÍDKA PROGRAMU COPERNICUS A VYUŽITÍ V RESORTU ŽP

Autoři: Tomáš Soukup
Dálkový průzkum Země (DPZ) je metoda získávání informací o objektech na zemském povrchu bez přímého kontaktu s ním. DPZ zahrnuje kompletní proces získávání informace od pořízení dat, jejich…

Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý v ČR

Autoři: David Boukal, Vojtěch Kolář
Potápník dvojčárý a potápník široký jsou jediné dva druhy vodních brouků celoevropsky chráněných soustavou NATURA 2000 a Bernskou konvencí.