2/2015

Editorial 2/2015

Autoři: Jaroslav Vrba
Vážení čtenáři,

ZA ZÁŽITKEM DO PŘÍRODY

Autoři: Eva Cepáková
V letošním roce pořádá ekologická nezisková společnost Beleco cyklus přírodovědných exkurzí pro širokou veřejnost, které se uskuteční v rámci populárně naučné kampaně Příběhy české přírody,…

On-line vzdělávání v ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Technologie e-learningu umožňují absolvování přednášek na nejrůznější témata od mnoha prestižních organizací v zásadě komukoliv kdekoliv. Výhodou je i možnost časově si přizpůsobit studium svým…

Jak jsme zachraňovali svět aneb půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autoři: Alena Bauerová
Zajímavé informace z minulých více než 50 let ochrany přírody u nás a na mezi-národní scéně, skvělý humor autora, se kterým glosuje různé události a aktéry, zajímavé pohledy do zákulisí oficiální…

SBORNÍK POVODNĚ A SUCHO: KRAJINA JAKO ZÁKLAD ŘEŠENÍ JE NA SVĚTĚ

Autoři: Petr Petřík
V prosinci minulého roku vyšel pod hlavičkou Botanického ústavu Akademie věd ČR sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR inspirovaných stavem, když je vody moc a když je jí málo.

Sdílejte své zkušenosti!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit se v odborných médiích. Přitom právě tato data…

Cena Evropské komise pro Naturu 2000

Autoři: Simona Poláková
Podle průzkumu provedeného pro Evropskou komisi (EK) jen 27 % občanů EU slyšelo o Natuře 2000 a jen 11 % skutečně ví, oč se jedná. Proto se EK rozhodla vyhlásit soutěž o nejlepší lokalitu Natury 2000…

V MĚLKÉM RYBNÍCE SE NEDAŘÍ VELKÝM RYBÁM

Třetí díl CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
První pokus uspořádat setkání Fóra ochrany přírody mimo Prahu byl směrován do města našemu oboru dlouhodobě nakloněnému – Olomouce. Setkání se konalo 6. dubna 2013 v prostorách Přírodovědecké fakulty…

OCHRANA VERSUS OCHRANA ANEB … CO S TÍM?

Autoři: Michael Hošek
V minulém vydání Fóra ochrany přírody byl publikován článek Petra Rotha s názvem Ochrana versus ochrana aneb proč je (také) dobré rozumět cizím jazykům. Oceňuji schopnost autora problém analyzovat a…

JAK ZAJISTIT PÉČI O HORSKÉ LOUKY V PRAXI?

Autoři: Stanislav Březina, Tomáš Janata, Andrea Svobodová
Horské louky v Krkonoších mají problém, o kterém víme již dlouhou dobu. Jejich existence byla po dlouhá staletí zajištěna prostorově různorodým a flexibilním hospodařením. Hospodáři však louky…

SVĚTOVÝ KONGRES CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2014

INSPIRACE NEJEN PRO EVROPU
Autoři: Handrij Härtel, Tomáš Rothröckl, Michael Hošek, Jakub Kašpar
Proč by měl být světový kongres chráněných území důležitý pro českou ochranu přírody? Co nového by mohl přinést praktikovi v terénu? O tom, že výsledky této globální akce stojí za naši pozornost, se…

REVIZE SMĚRNICE O STANOVIŠTÍCH A SMĚRNICE O PTÁCÍCH

Autoři: Michael Hošek, Jan Dušek
Evropská komise se v roce 2013 rozhodla prověřit účinnost a účelnost směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích a v případě, že to bude vhodné, je i aktualizovat. Jak tento proces probíhá a měl by…

KAŽDÝ TOMÁŠ NENÍ MASARYK ANEB CHVÁLA STANDARDŮ PRO NATUROVÁ HODNOCENÍ

Autoři: Stanislav Březina
Nedávno uplynulo deset let od začlenění Krkonoš do soustavy chráněných území soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality (EVL) i ptačí oblasti (PO) Krkonoše. Tedy dost času na to, abychom…

PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN ANEB SALÁMOVÁ METODA PO ČESKU

ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA ŘECE LABI
Autoři: Petr Bauer
V úvodu úvahy o této problematice se vrátím do období let 1992-1998, kdy byla na pořadu výstavba jezu v Dolním Žlebu. Mohutný odpor veřejnosti při projednávání záměru tehdy přesunul plánované…

VÝVOJ OBORU REVITALIZACE DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Autoři: Karel Vrána, Michaela Vejvalková
Článek se zabývá vývojem oboru revitalizace drobných vodních toků od roku 1992 do současnosti. Popisuje přístupy k řešení problematiky v jednotlivých časových údobích. Dále uvádí požadavky na…

OCHRANA A PÉČE O OHROŽENÁ STANOVIŠTĚ

rozhovor s ROZHOVOR S LUKÁŠEM ČÍŽKEM
Autoři: Jan Dušek, Lukáš Čížek
Entomolog zabývající se ekologií a ochranářskou biologií lesů a stepí mírného pásu. Pracuje na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, přednáší na Jihočeské univerzitě i jinde.