Minulá čísla

Musíte se víc snažit, pane správče

Autoři: Jan Dušek
Shrnutí šestnáctého setkání Fóra ochrany přírody

Pozvánka na setkání FOP 2. dubna

Autoři: kolektiv autorů
Přijďte do dlouhé odmlce opět na osobní setkání ve Viničné! ...

SETKÁNÍ V CHKO TŘEBOŇSKO

Autoři: Michael Hošek
PATNÁCTÉ „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“

Inzerát

Autoři: kolektiv autorů
Fórum ochrany přírody hledá kolegu do svých řad.

Deklarace ze setkání FOP v Lanžhotě 13.–14. 4. 2019

Autoři: kolektiv autorů
Fórum ochrany přírody na základě setkání v Lanžhotě v dubnu 2019 vyzývá Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky k řešení dlouhodobě neudržitelné situace v…

Setkání na Soutoku

Patnáctý díl cyklu „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody ve spolupráci s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, uspořádalo dvoudenní setkání, jehož hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje. Zájmovým územím bylo…

SLUŠNĚ PADNOUCÍ NOVÝ KABÁT

Čtrnáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Pro 13. setkání byl zvolen nový formát kolegiální konfrontace priorit Ministerstva životního prostředí (MŽP) s představami účastníků Fóra ochrany přírody. Pozvání přijali vedoucí pracovníci odboru…

Setkání FOP v novém kabátu

Autoři: Simona Poláková
Letošní setkání Fóra ochrany přírody se uskuteční 3. listopadu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Scénář bude tentokráte odlišný. Pozvali jsme představitele odboru druhové ochrany a…

Příští setkání FOP

Autoři: kolektiv autorů
Na příští setkání Fóra ochrany přírody se můžete těšit na podzim 2018.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Autoři: Jan Dušek
Čtvrtstoletí platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny motivovalo k diskusi na 12. setkání Fóra ochrany přírody 41 odborníků s různorodými zkušenostmi s jeho uplatňováním. Setkání se konalo 14.…

SPOUTANÁ DIVOČINA

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Příspěvek v minulém čísle časopisu byl věnován výstupům z jedenáctého setkání Fóra ochrany přírody zaměřeným na cíle a smysl adaptačních a mitigačních opatření. V tomto čísle se vracíme k tématu…

MOTIVACE PRO ADAPTACE

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jedenácté setkání se konalo 25. března 2017 opět v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako v případě výstupů z předchozího, také závěry tohoto setkání budou…

JAK SE Z(A)KRESLUJE PŘÍRODA

JEDENÁCTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
V minulém čísle časopisu byly prezentovány výstupy z desátého setkání Fóra ochrany přírody věnované speciálním typům managementu. Nyní přinášíme popis závěrů z diskuzí zaměřených na územní plánování…

Pálit a drancovat

DESÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jubilejní desáté setkání Fóra ochrany přírody se konalo 22. října 2016 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Účastníci, kterých se tentokrát sešlo 58, diskutovali témata…

BITVA O KRAJINU

DEVÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Deváté setkání Fóra ochrany přírody bylo zorganizováno 2. dubna 2016 v budově Magistrátu města Olomouce. Zúčastnilo se 48 ochranářů, kteří diskutovali otázky spojené se zemědělstvím a ochranou…

Divočina v srdci ochrany přírody

OSMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Představujeme vám výstupy z osmého setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo 21. listopadu 2015 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

POZNATKY A KLIŠÉ

SEDMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v brněnských Bohuňovicích se 11. dubna 2015 konalo sedmé setkání Fóra ochrany přírody. Celkem 50 zúčastněných se věnovalo diskusi k problematice…

KRAJINA POTŘEBUJE ZMĚNU

ŠESTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Setkání Fóra ochrany přírody se 18. října 2014 konalo již pošesté, tentokrát v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na setkání diskutovalo nad tématy ochrany volné krajiny a…

NASLOUCHAT TICHU LESA A HLASU LESNÍKŮ

PÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Páté setkání FOP se konalo v Brně na půdě MENDELU, neboť odborná orientace této univerzity nejlépe odpovídá tematickému zaměření setkání. Tím byla spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a…

ODLOŽIT ŽELEZNOU KOŠILI

ČTVRTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Čtvrté setkání FOP se konalo v Českých Budějovicích na půdě Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde řada účastníků Fóra ochrany přírody profesně působí. Na setkání 12. října 2013 se sešlo 39…

Workshop o ochraně rybníků

Autoři: Simona Poláková
V návaznosti na třetí setkání Fóra ochrany přírody, které se věnovalo ochraně stojatých vod, byl uspořádán komornější workshop. Týkal se především ochrany rybníků a vzešlo z něj několik doporučení…

V MĚLKÉM RYBNÍCE SE NEDAŘÍ VELKÝM RYBÁM

Třetí díl CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
První pokus uspořádat setkání Fóra ochrany přírody mimo Prahu byl směrován do města našemu oboru dlouhodobě nakloněnému – Olomouce. Setkání se konalo 6. dubna 2013 v prostorách Přírodovědecké fakulty…

PEČOVAT O ŽIVÉ MÍSTO POD SLUNCEM ANEB SPÍŠE POMÁHAT NEŽ CHRÁNIT

DRUHÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Druhé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 13. října 2012 opět na Suchdole v Mezifakultním centru environmentálních věd České zemědělské univerzity. Zúčastnilo se jej 45 ochranářů ze státních a…

DRUHOVÁ OCHRANA POTŘEBUJE ZMĚNU

Autoři: Michael Hošek, Jan Dušek
Výstupy z diskuzních kaváren setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo v říjnu 2014, ukázaly zřetelnou nespokojenost účastníků se současným pojetím druhové ochrany. jejich názory se shodovaly bez…

Prolomení mlčení a hledání cest

Autoři: Jan Dušek
Úvodní z cyklu příspěvků popisujících setkání Fóra ochrany přírody se věnuje první akci konané v březnu 2012.