Minulá čísla

Policie ČR školila strážce přírody

Autoři: Pavel Antl

Založení platformy pro biodiverzitu

Autoři: Lenka Fryčová

Upozornění na novou významnou ochranářskou publikaci

Autoři: Petr Roth

Nový film Planeta Praha, kterému je FOP partnerem, jde do kin

Autoři: kolektiv autorů

Protiinvazní novela byla přijata a platí od počátku roku 2022

Autoři: Jan Šíma

Michael Hošek a se stal prezidentem Federace EUROPARC

Autoři: Radek Drahný

Nová strategie EU pro biodiverzitu cílí na návrat přírody do našeho života

Autoři: Eliška Rolfová
Dne 20. května 2020 představila Evropská komise Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která navrhuje, aby do roku 2030 chráněné oblasti pokrývaly 30 % území EU, alespoň 25 %…

Rysi karpatští v Zoo Ostrava

Autoři: Šárka Nováková
Historie chovu rysa ostrovida v Zoo Ostrava sahá až do poloviny 60. let minulého století. V 80. letech se Zoo Ostrava podílela na projektu návratu rysa do české přírody, odkud byl vyhuben už na konci…

FOP pomáhá s podporou rozvojových projektů v Gruzii

Autoři: Jan Dušek
V rámci projektu „Zkušenosti z rozvoje venkova V4 pro udržitelný růst“ poskytlo Fórum ochrany přírody hodnotitele grantů pro oblast Tetritskaro v Gruzii. Dotační program v rámci ENPARD (European…

Pozvánka na on-line premiéru krátkých dokumentárních filmů Lovecké příběhy

Autoři: Anežka Bušková
V rámci oslav Mezinárodního dne rysů vás zveme na on-line premiéru šesti krátkých slovinských dokumentů, která se uskuteční 11. června, na téma, jak se dívají na rysa myslivci ze země, kde jsou velké…

Program péče o vlka schválen

Autoři: Simona Poláková
Návrat vlků do ČR probíhá velmi rychle a konflikty se jen množí. Pro resort ochrany životního prostředí bylo proto zásadní schválení strategického dokumentu Program péče o vlka obecného v ČR.

Druhý ročník soutěže Adapterra Awards zahájen

Autoři: Michael Hošek
Dne 4. února tohoto roku zahájila Nadace Partnerství společně s odborným garantem soutěže Integra Consulting druhý ročník Adapterra Awards. Soutěž se soustředí na propagaci kvalitních a pokud možno i…

O budoucnosti zemědělské krajiny rozhodne reforma Společné zemědělské politiky

Autoři: Václav Zámečník, Tatiana Němcová
Zemědělská krajina čelí celé řadě environmentálních problémů, které ještě více umocňují probíhající klimatické změny. Není tak překvapující, že v době, kdy evropské instituce intenzivně jednají o…

Adapterra Awards má první vítěze

Autoři: Michael Hošek
V tomto roce se konal první ročník soutěže Adapterra Awards o nejlepší či nejinspirativnější adaptace na změnu klimatu.

Monotématické číslo Živy věnované biodiverzitě

Autoři: David Storch
Páté číslo letošní Živy je plně věnováno biologické rozmanitosti, biodiverzitě.

KONFERENCE MŽP O SOUČASNÉM STAVU PŘÍRODY A KRAJINY: CO SE DĚJE S NAŠÍ ZEMÍ?

Autoři: Eliška Rolfová
Odpovědi na otázku, co se děje s naší zemí, přiblížila konference Ministerstva životního prostředí, která se uskutečnila dne 17. října 2019 v prostorech Městské knihovny v Praze.

Hlasování o aktualizaci unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Autoři: Jana Pěknicová
V rámci 12. zasedání Výboru pro invazní druhy EU, které se uskutečnilo 14. června 2019 v Bruselu, byla členskými státy podpořena druhá aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů (dále…

Nový web o krajině Soutoku

Autoři: Karolína Šůlová
AOPK ČR spustila nové webové stránky o Soutoku Moravy a Dyje.

Poselství z Prahy... Ten Years After...

Autoři: Tomáš Rothröckl
Před pár dny tomu bylo právě 10 let, kdy se konala v Praze významná celoevropská akce věnovaná ochraně přírody - Konference o divočině a rozsáhlých územích přírodních stanovišť.

Pozvánka na výstavu Naší přírodou - kresby Petra Nesvadby

Autoři: Tomáš Rothröckl
Státní zámek Vranov nad Dyjí, 21. 6. - 1. 9. 2019 Pořádají: Správa Národního parku Podyjí a Národní památkový ústav

Rekodifikace stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Jako rekodifikace je nazýván záměr zásadní změny právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu, tedy oblasti, kterou dnes řeší, resp. kodifikuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Lokality národně významných druhů

Autoři: Karel Chobot
Vedle zavedených instrumentů zákona o ochraně přírody a krajiny se pro ochranu ohrožených druhů nabízejí i nástroje z jiných oblastí. Takovými je tvorba podkladů pro územní plánování, územně…

Orel královský dalším předmětem ochrany ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Autoři: David Horal
V únoru 2019 schválila česká vláda novelizaci vládního nařízení o zřízení ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko.

Pomáhám přírodě

Autoři: David Číp
Tak se jmenuje nová kampaň Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, kterou tato organizace právě spouští s hned dvanácti veřejně známými osobnostmi a profesionálními fotografkami Janou…

Setkání FOP 12.-14. 4.

Autoři: kolektiv autorů
Výjezdní setkání FOP bude na Soutok Moravy a Dyje!

Evropská komise posuzuje Rámcovou směrnici o vodách

Autoři: Vlastimil Karlík
Když byla v roce 2000 přijata Rámcová směrnice o vodní politice (2000/60/ES), byla vítána jako zásadní průlom v ekologické legislativě v oblasti ochrany vod.

Líhnutí lososů v Kamenici v inkubačních schránkách

Autoři: Jiří Křesina
V povodí řeky Kamenice jsou aktuálně nainstalované inkubační schránky, ve kterých se budou inkubovat jikry lososa obecného.

O sčítání ptáků na krmítkách

Autoři: Petr Voříšek
O prvním lednovém víkendu roku 2019 proběhlo historicky první sčítání ptáků na krmítkách.

Konference Ochrana ohrožených druhů v praxi

Autoři: Simona Poláková
Dne 5. února 2019 se na v Praze uskuteční konference Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou pořádá Fakulta životního prostředí ČZU v Praze a AOPK ČR.

Zoologické dny opětovně v Brně

Autoři: Simona Poláková
Ve dnech 7. a 8. února 2019 se v Brně uskuteční konference Zoologické dny 2019.

První integrovaný projekt LIFE v ČR cílí na péči o druhy a stanoviště chráněné soustavou Natura 2000

Autoři: Tereza Kušnírová, Petr Havel
V lednu odstartoval první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE. Osmiletý projekt za bezmála 500 milionů korun koordinovaný MŽP si klade za cíl zlepšit péči o soustavu Natura 2000 za…

"Nature Dialogue" s Evropskou komisí

Autoři: Jana Moravcová
Ve dnech 19.-20. září 2018 se na půdě Evropského domu a Ministerstva životního prostředí uskutečnil bilaterální dialog s Evropskou komisí zaměřený na otázky související s implementací evropských…

Inkubace jiker lososa obecného

Autoři: Jiří Křesina
Od září roku 2018 započal projekt Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko. Cílem projektu je obnova a podpora populace kriticky ohroženého druhu lososa obecného …

Perlorodka v péči

Autoři: Jana Slezáková, David Pithart
Beleco spolu s partnery pomalu končí první sezónu řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava.

Speciálně cvičení psi pomáhají odhalit traviče

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Psí jednotka ČSO

Oprava a omluva

Autoři: Eva Volfová
OMLUVA k textu

Fitness Check rámcové směrnice o vodách

Autoři: Jan Dušek
Pamatujete si, jak před třemi lety zahýbalo i českou ochranou přírody rozhodnutí Evropské komise prověřit v rámci kontroly účelnosti a účinnosti právních předpisů EU také směrnici o stanovištích a…

Vlci u soudu a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny

Autoři: Karolína Šůlová
Stát zažalovalo několik chovatelů ovcí z Broumovska. Chtěli například, aby reguloval zákonem počet vlků na území České republiky.

Ekosystémové služby v České republice

Autoři: Dava Vačkářů
V návaznosti na mezinárodní výzkum ekosystémových služeb se i v České republice rozvíjejí aktivity na hodnocení ekosystémových služeb a jejich začleňování do politik, strategií a rozhodování na všech…

Divocí koně se díky projektu Military LIFE for Nature zabydleli v Podyjí

Autoři: Markéta Dušková
Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od 10. května prohání jedenáct zvířat dovezených z Anglie, divocí koně zde pomáhají udržovat dvě unikátní lokality a chrání je okusem před…

FILM PLANETA ČESKO JE NEJLEPŠÍM EVROPSKÝM DOKUMENTEM PRO DĚTI

Autoři: Radim Procházka
Režisér Marián Polák převzal 1. června na festivalu dětského filmu ve Zlíně za film Planeta Česko od mezinárodní poroty cenu za nejlepší dětský dokument v Evropě.

Mezinárodní den rysů

Autoři: Simona Poláková
Mezinárodní den rysů připadá na 11. června. Letos bude za podpory projektu Interreg Central Europe 3Lynx poprvé slaven minimálně v pěti zemích Evropy – České republice, Německu, Rakousku, Itálii a…

Ekofestival v Nitře

Autoři: David Číp
Co mají společného prohlídky výkladních skříní slovenské ochrany přírody, mezinárodní konference, veletrh ekologicky šetrných firem v areálu obřího výstaviště a fórum o praktické ochranařině?

Konference o plánování dopravních staveb v Karpatech

Autoři: Simona Poláková
V Bratislavě se 5.-6. září 2018 bude konat konference „Sustainable Transportation Planning in the Carpathians. Latest developments and steps forward".

Konference Global Biodiversity Conservation Conference

Autoři: Matyáš Adam
Ve dnech 25.-26. září 2018 proběhne v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu ČZU, mezinárodní konference o ochraně biodiverzity, kterou pořádá Česká koalice pro ochranu biodiverzity, Fakulta…

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s novelou stavebního zákona

Autoři: Petr Havel
Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních úmluv stejnopis částky č. 82, jehož součástí je mimo jiné zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním…

GDPR

Autoři: Markéta Dušková
Již od 25. května 2018 nabývají účinnosti požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Velice rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i nadále, a abychom i my byli v souladu s tímto…

Jarní setkání FOP odloženo

Autoři: Petr Roth
Do konce roku 2017 jsme uspořádali již 12 setkání Fóra ochrany přírody. Je tedy více než logické, že by nyní mělo přijít na řadu setkání třinácté.

Soukromá chráněná území mají svůj den

Autoři: Petr Roth
Ačkoli to pro nás může být hůře pochopitelné, v řadě zemí světa začínají v ochraně přírody in situ hrát stále větší roli soukromá chráněná území.

Krize našich lesů – plošné hynutí porostů na severní Moravě je jen začátek

Autoři: Jaromír Bláha
Na severní Moravě se odehrává pravděpodobně největší kůrovcová kalamita v historii naší země.

O vlcích přehledně na www.navratvlku.cz

Autoři: Karolína Šůlová
Zájemci na webu najdou například doporučení, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, kde získat na preventivní opatření finance, i jak požádat o náhradu za ty škody, ke kterým již došlo.

KONFERENCE FRAGMENTACE KRAJINY 2018

Autoři: Jana Pěknicová
Již čtvrtá ze série společných konferencí AOPK ČR a ČZU o vybraných otázkách ochrany přírody se uskutečnila počátkem února 2018 v Praze.

XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

Autoři: Libuše Vlasáková
Ve dnech 7.-8. února 2018 se v prostorách Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal již 16. ročník semináře z ekologie mokřadů a hydrobotaniky.

Šedá, nikoli zelená lodní doprava

Autoři: Jan Dušek
O tlaku ze strany Ministerstva dopravy na nezařazení říčních náplavů mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica jsme již informovali.

Ministerstvo životního zemědělství?

Autoři: Vojtěch Kotecký
Několikrát se v minulosti před volbami objevily návrhy na sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství. Ale po každých volbách rychle skončily.

Za Janem Čeřovským

Autoři: Jan Plesník
Většinu oborů lidské činnosti, ne-li všechny, do značné míry ovlivňují výrazné osobnosti. Ani ochrana přírody nezůstává v tomto směru výjimkou.

Nálezová data druhů zveřejněna

Autoři: Karel Chobot
Nálezová databáze ochrany přírody, kterou provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je cenným zdrojem informací především pro úřady a odborníky.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Autoři: Markéta Laštovičková
Program POPFK poskytuje podporu opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů, dále je zaměřen na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Setkání FOP k zákonu o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Dvanácté setkání Fóra ochrany přírody se bude konat v první půlce října 2017 v Praze.

Co znamená novela zákona o ochraně přírody a krajiny pro národní park České Švýcarsko?

Autoři: Handrij Härtel, Pavel Benda
Novela zákona č. 114/1992 Sb. přinesla do českých národních parků zásadní změny.

Cena Josefa Vavrouška pro Jaromíra Bláhu

Autoři: Jan Dušek
Laureátem letošní Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj je Jaromír Bláha.

Ochrana rysa ostrovida

Autoři: Simona Poláková
Rys ostrovid patří mezi emblémová zvířata ochrany přírody. Je ohrožený především fragmentací krajiny a nelegálním zabíjením.

Program LIFE ČR již druhý rok po sobě rekordní

Autoři: Oto Klikar
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Za čtvrt století jeho existence bylo s pomocí tohoto programu uskutečněno 4 600 zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard euro.

Minikonference Ochrana a udržitelné využívání říční krajiny

Autoři: Pavel Šremer
Ve dnech 26. - 28. 5. 2017 se bude v Národním parku Podyjí v Havraníkách konat minikonference v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových.

Mezinárodní Seminář o ochraně přírodních procesů ve střední Evropě

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírodních procesů (chcete-li divočiny, divoké přírody apod.) je v České republice dlouhodobě diskutovaným tématem.

Přijdou lidé poprvé od sametové revoluce o svá práva?

Autoři: Daniel Vondrouš
V červenci 1989 Milouš Jakeš doporučoval lidem: „Mám na mysli různá ta ekologická hnutí… aby se sebrali a šli vyčistit ten potok… a nedělali demonstrace, chodili po náměstí a křičeli... prostě,…

Konference „Sad jako biotop a komunitní prostor“

Autoři: Tomáš Zděblo
Zemědělství bylo po staletí jedním z hlavních faktorů utvářejících českou krajinu. Do její tváře se vtisklo pestrou mozaikou drobných produkčních a mimoprodukčních ploch zajišťujících nejen obživu a…

#NatureAlert: Příroda je největší společnou evropskou hodnotou

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Evropská komise zveřejnila 7. prosince 2016 definitivní rozhodnutí o zachování základních pilířů ochrany přírody v Evropě, Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích.

Prosazování výstupů Fóra v praxi – pomohou pracovní skupiny?

Autoři: Michael Hošek
Fórum ochrany přírody se od doby svého vzniku etablovalo jako platforma, která v české ochraně přírody prokázala užitečnost a její výstupy svou váhu.

Stromy a hmyz

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo dne 28. listopadu 2016 v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy seminář na téma stromy a hmyz.

Dárek k narozeninám?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování příběhu
Autoři: Tomáš Rothröckl
Možná to nevíte přesně, podobně jako ještě nedávno autor tohoto článku, ale zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spatřil světlo světa téměř na den před 25 lety.

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit

Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková
Silnice a provoz na nich se stávají v celé Evropě jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ohrožují mnoho živočichů. Vydra říční je jedním z nich.

Sdílejte své zkušenosti s různými typy managementů!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření a ochranářských opatření z pohledu ochrany přírody.

Workshop o managementech v chráněných lesích

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo v srpnu 2016 pětidenní mezinárodní workshop o různých přístupech a způsobech aktivního managementu v chráněných lesích.

Konference Národní parky České Republiky 2016

Autoři: Michael Hošek
Ve dnech 21.-22. září 2016 se v Praze konala konference pod názvem uvedeným v nadpisu. Pořádalo jí MŽP společně se správami všech čtyř národních parků, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a…

Proběhla konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů

Autoři: Marta Kotecká Misíková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Bělopásek tavolníkový – šíření neobvyklého motýla ve městech

Autoři: Zdeněk Hanč
Bělopásek tavolníkový je velmi zajímavý druh celopalearktického motýla, jehož západní hranice areálu probíhá ve střední Evropě.

Vypalování vřesovišť v CHKO Brdy – zahájení nové cesty managementu některých typů nelesních stanovišť?

Autoři: Pavel Marhoul
Vznik CHKO Brdy oživil mimo jiné jeden velmi důležitý problém.

Zavádění přírodě blízkých opatření v povodí Moravy

Autoři: Vlastimil Karlík
Pomalu se blíží k závěru projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“, realizovaný Koalicí pro řeky spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci.

ANALÝZA NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V EVL

Autoři: Jan Dušek
Nakládání s vodami představují jedno z největších rizik pro říční ekosystémy.

Seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň

Autoři: Simona Poláková
Calla uspořádala 26. května 2016 seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň na půdě Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Netopýři jako turistická atrakce

Autoři: Eva Cepáková
Málokterá skupina živočichů vzbuzuje u veřejnosti tak různorodé pocity jako netopýři.

Proč zasedala Světová komise pro chráněná území v České republice?

Autoři: Michael Hošek
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hostilo společně s Krkonošským národním parkem ve dnech 9.–12. 5. 2016 výroční zasedání Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území (World Commission on…

Workshop na téma aktivního managementu v lesích

Autoři: Simona Poláková
V Mikulově se ve dnech 1.-5. srpna 2016 uskuteční mezinárodní workshop o přístupech k aktivním managementům v lesích, především v chráněných oblastech.

Deváté setkání Fóra ochrany přírody se zaměřilo na zemědělství a invazní druhy

Autoři: Simona Poláková
Den po aprílu se sešlo v prostorách Olomouckého magistrátu 48 lidí, aby diskutovali otázky týkající se propojení zemědělství a ochrany přírody a problematiku invazních druhů.

Labe v centru dění

Autoři: Eva Volfová
V posledních týdnech opět naplno ožila letitá kauza Labe u Děčína.

Konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Česká společnost pro ekologii a Fórum ochrany přírody připravují konferenci Ochrana přírody: věda a praxe.

Vyrobte hmyzí hotel či postavte plazník

Autoři: Veronika Němcová
Ve městě či na venkově, každý může pro přírodu něco udělat.

VLÁDA NADÁLE IGNORUJE MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY

Autoři: Jana Vitnerová
Vláda opět potvrdila, že má raději beton než živou přírodu.

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autoři: Jan Dušek
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období.

SETKÁNÍ FOP K DIVOČINĚ

Autoři: Simona Poláková
V sobotu 21. listopadu 2015 se v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze odehrálo osmé setkání Fóra ochrany přírody. Diskutováno bylo jediné téma – divočina z pohledu ochrany přírody.

NOVÉ PRÁVNÍ NÁZORY NA STRÁNKÁCH FOP

Autoři: Michael Hošek
Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů.

WORKSHOP O FAREMNÍCH PLÁNECH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Simona Poláková
Juniperia a Fórum ochrany přírody uspořádaly 15. prosince 2015 workshop zaměřený na potenciál a praxi faremního plánování v České republice.

PRAKTICKÉ NÁVODY A VIDEA PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ PODPOŘIT PŘÍRODU VE SVÉM OKOLÍ

Autoři: Veronika Němcová
Projekt Příběhy české přírody přináší také praktické návody, videa a rady pro každého, kdo má chuť pro přírodu něco udělat – na své zahrádce, ve vlastním domě či svém blízkém okolí.

PROBĚHLA KONFERENCE NA TÉMA PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY

Autoři: Markéta Dušková
První ročník konference Naše příroda 2015, jejímž mediálním partnerem byl časopis FOP, se konal 1. prosince v Olomouci a věnoval se problematice bývalých vojenských prostor.

OBJEVTE SVOU PÍSKOVNU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Jednou z námitek, které zaznívají proti většímu využívání přírodě blízké obnovy těžebních prostorů, je i nejasná péče o cenná bezlesá stanoviště.

Lidé poznávají českou přírodu prostřednictvím příběhů

Autoři: Eva Cepáková
Cílem populárně naučného projektu Příběhy české přírody, vedeného organizací Beleco, je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že příroda a její fungování je záležitostí každého z nás, a povzbudit ji k…

Divočina na setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 21. listopadu 2015 se bude v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze konat již osmé setkání Fóra ochrany přírody.

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Ve dnech 23. – 25. října se v Českých Budějovicích na 5. konferenci České společnosti pro ekologii setkalo více než 160 českých a zahraničních ekologů.

Evropané si přejí zachování naturových směrnic

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Přesně 520 325 lidí požadovalo v rámci kampaně nevládních organizací Nature Alert, aby Evropská komise zachovala současnou funkční legislativu na ochranu přírody, tedy Směrnici o ptácích a Směrnici o…

Říční náplavy Labského údolí

Autoři: Jan Dušek
Blížící se termín povinnosti zařadit chybějící evropsky významné lokality na tzv. národní seznam, což bylo dosud politicky odkládané, přináší značné jitření situace.

Do Parlamentu přichází důkladná novela zákona o ochraně přírody

Autoři: Martin Voráč
Ministr životního prostředí Richard Brabec splnil slib daný Poslanecké sněmovně i veřejnosti.

Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o Národním parku Šumava

Autoři: Michal L. Hořejší
Na webové adrese www.sumava-corpus.narra.eu byl zveřejněn rozsáhlý korpus téměř 7000 textů týkajících se Šumavy, a zejména jejího národního parku.

Kdopak nám to tady vlastně žije?

Autoři: Simona Poláková
V poslední době se roztrhl pytel se zajímavými faunistickými pozorováními, za která vděčíme moderní technice.

Fauna Krkonoš

Autoři: Jiří Flousek
Fauna Krkonoš - tak se jmenoval česko-polský projekt, který před čtyřmi lety společně připravily oba krkonošské národní parky, a který byl podpořen z operačního programu EU pro přeshraniční…

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality – nová metodická příručka AOPK ČR

Autoři: Táňa Štechová
Na rašeliništích a rašelinných loukách dopadají vaše nohy při každém kroku měkce do mechového koberce.

Správa a péče o chráněná území – nová bible pro správce?

Autoři: Michael Hošek
V květnu vydalo vydavatelství Australské státní univerzity ve spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody novou příručku, zaměřenou na správu chráněných území.

Klenoty evropské přírody přežijí i díky vám

Autoři: Vratislav Vozník
Že jsou chráněné Beskydy nebo Krkonoše, ví u nás asi každý. Nejinak je na tom náš největší Národní park Šumava, ale také malinké Rašelinné jezírko Rosička na Vysočině. Místa nabízející jedinečné…

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Česká společnost pro ekologii pořádá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Biologickým centrem AV ČR již 5. konferenci České společnosti pro ekologii. Tentokrát se bude…

Shrnutí jarního setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
Celkově již sedmé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 11. 4. 2015 v Brně, tentokrát na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tematicky bylo věnováno problematice územního systému…

SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Autoři: Michael Hošek
V roce 2014 vydala německá Federální agentura pro ochranu přírody společně s rumunskou nevládní organizací PROPARK publikaci, jejíž originální název zní „Governance of Protected Areas in Eastern…

Za tradičním managementem krajiny

Autoři: Jiří Kaňa
Organizace sdružené v Zeleném kruhu připravují také na letošní léto řadu tradičních akcí, které zapojují dobrovolníky a veřejnost do aktivního managementu krajiny k podpoře biodiverzity. Jedná se o…

Faremní plány pokračují – připojte se!

Autoři: Martin Střelec
Faremní plán je u nás stále neznámým pojmem. Jedná se o metodu individuální spolupráce se zemědělským podnikem (farmou), v rámci níž kvalifikovaný poradce navrhuje úpravy zemědělského hospodaření s…

ZA ZÁŽITKEM DO PŘÍRODY

Autoři: Eva Cepáková
V letošním roce pořádá ekologická nezisková společnost Beleco cyklus přírodovědných exkurzí pro širokou veřejnost, které se uskuteční v rámci populárně naučné kampaně Příběhy české přírody,…

On-line vzdělávání v ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Technologie e-learningu umožňují absolvování přednášek na nejrůznější témata od mnoha prestižních organizací v zásadě komukoliv kdekoliv. Výhodou je i možnost časově si přizpůsobit studium svým…

Jak jsme zachraňovali svět aneb půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autoři: Alena Bauerová
Zajímavé informace z minulých více než 50 let ochrany přírody u nás a na mezi-národní scéně, skvělý humor autora, se kterým glosuje různé události a aktéry, zajímavé pohledy do zákulisí oficiální…

SBORNÍK POVODNĚ A SUCHO: KRAJINA JAKO ZÁKLAD ŘEŠENÍ JE NA SVĚTĚ

Autoři: Petr Petřík
V prosinci minulého roku vyšel pod hlavičkou Botanického ústavu Akademie věd ČR sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR inspirovaných stavem, když je vody moc a když je jí málo.

Sdílejte své zkušenosti!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit se v odborných médiích. Přitom právě tato data…

Cena Evropské komise pro Naturu 2000

Autoři: Simona Poláková
Podle průzkumu provedeného pro Evropskou komisi (EK) jen 27 % občanů EU slyšelo o Natuře 2000 a jen 11 % skutečně ví, oč se jedná. Proto se EK rozhodla vyhlásit soutěž o nejlepší lokalitu Natury 2000…

FÓRUM SE PODÍLÍ NA JEDINEČNÉ KAMPANI

Autoři: Jan Dušek
Fórum ochrany přírody zahajuje práce na unikátní masivní kampani směrované na zvýšení povědomí veřejnosti o přírodě a její ochraně. Projekt vede spolek Beleco a partnery jsou vedle Fóra och­rany…

TED TALKS - ŠÍŘENÍ MYŠLENEK NEJEN O PŘÍRODĚ

Autoři: Simona Poláková
Za třemi písmeny TED se skrývá iniciativa „Technology, Entertainment and Design“. Snaží se zachytit „myšlenky, které stojí za rozšíření“. Mechanismus je jednoduchý – v přednášce kratší než 20 minut …

KONTROLA ÚČELNOSTI EVROPSKÝCH SMĚRNIC

Autoři: Jan Dušek
Evropská komise zahájila v roce 2013 program REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Deklarovaným cílem je zjednodušení těchto předpisů a snížení nákladů na jejich provádění s vi­dinou…

JAK PEČUJEME O SVĚTOVÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO?

Autoři: Michael Hošek
Od roku 1972 začala být naplňována Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, na základě které se celosvětově vymezují lokality kulturního, přírodního nebo smíšeného, tj. kulturního…

GENETICKÁ BANKA ŽIVOČICHŮ – POMOC DRUHOVÉ OCHRANĚ

Autoři: Barbora Zemanová
Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO) spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK v Praze pracují na vytvoření genetické banky živočichů České republiky. Jejich cílem je…

OCHRANA BEZOBRATLÝCH A NOVÉ AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Autoři: Václav John
Nastavení Agroenvironmentálních opatření (AEO) v letech 2007-2013 se stalo vícekrát terčem oprávněné kritiky ze strany entomologů – příliš uniformní management seče způsobil velké prob­lémy v ochraně…

LUČNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LUHOP) - NOVÝ ONLINE NÁSTROJ OCHRANY PŘÍRODY

Autoři: Záboj Hrázský
Likvidují kolegové ochranáři neúmyslně refugium Vašeho oblíbeného předmětu zájmu? Přebíráte agendu po kolegovi a tiše se divíte, kolik názvů vymyslel pro lokalitu a jak pečlivě ukryl dokumen­taci…

TESSA – METODIKA RYCHLÉHO VYHODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

Autoři: Simona Poláková
Metod hodnocení ekosystémových služeb je mnoho a jsou různě odborně a finančně náročné. Díky převládající představě vy­sokých investic do průzkumů nebývá ten­to koncept při diskuzi nad hospodařením v…

Podzimní setkání fóra opět v Praze

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 18. října 2014 se uskuteční již šesté setkání Fóra ochrany přírody. Tentokrát se jeho účastníci sejdou v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Viničné 7 a budou se jako…

Webináře - Další možnost vzdělávání

Autoři: Simona Poláková
Současná doba přináší díky využívání moderních technologií mnoho možností levného a zároveň kvalitního vzdělávání. Je možné ušetřit čas i peníze tím, že se lidé na přednáškách setkávají on-line…

Rozhovory s osobnostmi

Autoři: Jan Dušek
Audiovizuálních média se jeví jako stále více oblíbená. Fórum ochrany přírody je proto využívá pro přenos moderních a zajímavých poznatků a snaží se tak dostat informace k zájemcům v co nejpoutavější…

Dva mobilní pomocníci do terénu

Autoři: Simona Poláková
V dnešní době chytrých telefonů a mobilních aplikací se stále víc a víc přibližuje „ideální“ doba, kdy budeme moci mít v terénu k dispozici všechny, nejenom naše, pozorování a ještě se poradit on…

Evropská konference o ekologické obnově

Autoři: Jan Dušek
V srpnu 2014 se ve Finském Oulu konala 9. evropská konference o ekolo- gické obnově. Organizátoři si dali pro tentokrát za cíl poskytnout účastníkům mezinárodní fórum pro diskusi o obnově …

Významná Evropská cena pro Hnutí DUHA

Autoři: Markéta Dušková
Nadace EuroNatur, která usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny a prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým…

Konference Green Belt - Zelený pás má potenciál spojovat lidi

Autoři: Tomáš Růžička
Ve dnech 23. - 26. 9. 2014 se konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu (www.europeangreenbelt.org) ve Slavonicích, které se účastnilo více jak 100 zástupců státních institucí a…

Pozitivní pohled na ochranu přírody - Zelený seznam chráněných území IUCN

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírody dosahuje na jedné straně poměrně velkých pokroků, a to především v územní ochraně. Na straně druhé ve svých výstupech stále předkládá výsledky svědčící o negativních trendech, čímž…

Nová Evropská komise - Změny pro agendu životního prostředí

Autoři: Michael Hošek
Nově zvolený předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, představil v září svůj záměr na změnu kompetencí jednotlivých eurokomisařů, a tím i reorganizaci jimi vedených generálních ředitelství.

Zprůchodnění migračních překážek vodních toků

Autoři: Jan Dušek
U příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR se 9. 10. 2014 konal v Praze seminář "Zprůchodnění migračních překážek vodních toků".