Archiv 1/2015

Editorial 1/2015

Autoři: Ladislav Miko
Chránit, pečovat, množit a podporovat – či všechno dohromady? A jak to dělat správně?

FÓRUM SE PODÍLÍ NA JEDINEČNÉ KAMPANI

Autoři: Jan Dušek
Fórum ochrany přírody zahajuje práce na unikátní masivní kampani směrované na zvýšení povědomí veřejnosti o přírodě a její ochraně. Projekt vede spolek Beleco a partnery jsou vedle Fóra och­rany…

TED TALKS - ŠÍŘENÍ MYŠLENEK NEJEN O PŘÍRODĚ

Autoři: Simona Poláková
Za třemi písmeny TED se skrývá iniciativa „Technology, Entertainment and Design“. Snaží se zachytit „myšlenky, které stojí za rozšíření“. Mechanismus je jednoduchý – v přednášce kratší než 20 minut …

KONTROLA ÚČELNOSTI EVROPSKÝCH SMĚRNIC

Autoři: Jan Dušek
Evropská komise zahájila v roce 2013 program REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Deklarovaným cílem je zjednodušení těchto předpisů a snížení nákladů na jejich provádění s vi­dinou…

JAK PEČUJEME O SVĚTOVÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO?

Autoři: Michael Hošek
Od roku 1972 začala být naplňována Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, na základě které se celosvětově vymezují lokality kulturního, přírodního nebo smíšeného, tj. kulturního…